TIKSLAS

Siekti aukštos teikiamų paslaugų kokybės ir įvairovės, sudarant gyventojams sąlygas kuo greičiau integruotis į slaugos namų bendruomenę.

MISIJA

Teikti kvalifikuotą socialinę globą senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su sunkia negalia, užtikrinant kokybiškas  socialines, sveikatos priežiūros paslaugas, sukuriant jaukią, šeimynišką namų aplinką, atitinkančią gyventojų lūkesčius. 

VIZIJA

Moderni, atvira, bendradarbiaujanti, aukštos kokybės socialinių paslaugų įstaiga, siekianti patenkinti gyventojo asmeninius poreikius: privatumą, orumą, saviraišką ir savipagalbą.

TEIKIAMOS PASLAUGOS

 - Apgyvendinimo, maitinimo, socialinės globos, slaugos ir asmens higienos paslaugų teikimas;

- Sveikatos priežiūros paslaugų teikimas: psichologinės ir psichinės sveikatos pagalbos, reabilitacijos, aprūpinimo medikamentais ir techninės pagalbos priemonėmis paslaugos;

- Sociokultūrinių paslaugų teikimas: informavimo, konsultavimo, bendravimo, religinės, darbo terapijos, sporto, meninės veiklos, kultūrinio ir visuomeninio gyventojų užimtumo paslaugos.