PRAŠYMŲ FORMOS SOCIALINĖMS PASLAUGOMS GAUTI, KAI KREIPIAMASI Į SAVO GYVENAMOSIOS VIETOS SENIŪNIJĄ IR SAVIVALDYBĘ:

1. Šeimos duomenys socialinei paramai gauti;

2. Asmens ir jo šeimos narių priskyrimo socialinei grupei anketa;

 
 
 
PRIĖMIMO TVARKA KREIPIANTIS PRIVAČIAI:
 
1. Asmens ar jo globėjo prašymas dėl priėmimo į globos namus;
 
2. Medicinos dokumentų išrašas (F 027/A) su gydytojų konsultacinės komisijos išvadomis ( ne senesnis nei 2 mėn., GKK sprendimas);
 
3. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (paso, asmens tapatybės kortelės kopija);
 
4. Pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą;
 
5. Socialinį statusą patvirtinantis dokumentas (pensininko, bedarbio ir kt. kopija);
 
6. Dvišalė sutartis (pasirašoma su asmeniu ar jo globėju).