Spalio 28 d. Ežerėlio slaugos namuose lankėsi Ežerėlio pagrindinės mokyklos moksleiviai tęsdami savo tradicinę akciją „Ištieskime gerumui ranką“ ir norėdami pasveikinti senelius minint spalio 1-ąją - Tarptautinę pagyvenusių žmonių dieną. Moksleiviai atvežė senjorams dovanų -  muzikinę programėlę. Mokyklos šokėjėliai sušoko keletą šokių, o mažųjų mokinukų choras (vad. L. Kaminskienė) padainavo keletą dainelių. Vaikai pažadėjo nepamiršti mūsų senelių ir pritrūkus šypsenų – kviestis juos. Slaugos namų direktorė Irena Tamulevičienė dėkojo mokiniams senelių vardu ir įteikė jiems saldžių dovanėlių. 

 

Papuošėme ir pagerbėme Ežerėlio slaugos namų gyventojus ir darbuotojus - JANINAS ir JONUS!!!

Birželio 23 d. Ežerėlio slaugos namai dvelkė šventine nuotaika - buvo pasveikinti Janinos ir Jonai - įstaigos gyventojai ir darbuotojai. Šventinį koncertą Joninių proga mums dovanojo Ežerėlio kultūros centro vokalinis ansamblis ir merginų duetas (vad. Rasa Jekeliūnienė). Koncertą papildė mažoji atlikėja Viltė, kuri atliko dvi gražias, širdžiai mielas daineles. Ežerėlio slaugos namai nuoširdžiai dėkoja ansamblio bei dueto vadovei Rasai bei atlikėjoms, kurios savanoriškai paruošė mums gražią programą. Artėjant koncerto pabaigai slaugos namų direktorė Irena Tamulevičienė papuošė mūsų gyventojus Janiną ir Joną ąžuolo lapų vainikais, taip pat liko nepamiršti ir mūsų mylimi darbuotojai - Janina ir Jonas. 

        Š. m. birželio 9 – 10 d. vyko Tarptautinė Baltijos šalių konferencija, kurioje dalyvavo VšĮ „Ežerėlio slaugos namų“ vadovybė ir atstovai. Birželio 9 d. konferencija vyko Taujėnų dvare, kuriame dalyvavo Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Lenkijos globos įstaigų vadovai ir personalas. Vykstančioje konferencijoje mokslininkai, nevyriausybinio sektoriaus, globos įstaigų atstovai diskutavo apie pagrindinį institucinės globos pertvarkos tikslą – globos įstaigų gyventojų integraciją į bendruomenę užtikrinant žmonių teises ir orumą bei patenkinant poreikius. Konferencijos metu pristatyti pranešimai apie Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimą Lietuvoje, bendruomeninių paslaugų plėtrą, aptarta globos pertvarka Lietuvos mokslininkų atliktų tyrimų kontekste. Tarptautinę Baltijos šalių konferenciją organizavo Lietuvos pagyvenusių ir neįgalių žmonių įstaigų ir vadovaujančių darbuotojų asociacija „Rūpestinga globa“ bendradarbiaujant su Mykolo Romerio universiteto Edukologijos ir socialinio darbo institutu (daugiau informacijos internete: <https://www.socmin.lt/lt/naujienos/pranesimai-spaudai/zmoniu-integracija-i-gvby.html>).

        Birželio 10 d. konferencijos dalyviai vyko į Jasuliškių socialinės globos namus bei dienos užimtumo centrą „Ąžuolas“, kuriuose susipažino su įstaiga, joje teikiamomis paslaugomis, klientų grupe. Ežerėlio slaugos namų kolektyvas dėkoja dienos užimtumo centro „Ąžuolas“ klientams už atminimo dovanėles -  įteiktas atvirutes. Po vizito socialinės globos namuose bei dienos užimtumo centre konferencijos dalyviai tęsė kelionę į Anykščius, Rubikius, kuriuose laukė pramogos: aplankėme Lajų taką bei vykome „Siauruku“, kuriame visus nustebino ir visiems patiko  įvykdytas „Traukinio apiplėšimas“.

    Gegužės 13 d. Ežerėlio slaugos namų kolektyvas - socialiniai, medicinos ir administracijos darbuotojai - vyko į Gudkaimio globos namus Vilkaviškio rajone. Išvykos tikslas - pasidalinti profesine patirtimi, užmegzti draugiškus santykius tarp įstaigų. 

    Gudkaimio globos namų direktorius Rimas Murinas su personalu svetingai sutikę aprodė prieš metus atnaujintus renovuotus globos namus, supažindino su įstaigos veikla, o taip pat suorganizavo išvyką į Kybartų miestelį.

    Už priėmimą ir turiningai praleistą laiką dėkojame Gudkaimio globos namų direktoriui Rimui Murinui ir įstaigos dirbantiesiems, ir  tikime, kad užsimezgęs bendradarbiavimas bus ilgalaikis.

        Į Ežerėlio slaugos namus balandžio 20 d. lydimi vadovų atvyko Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro ir Šv. Ignaco Lojolos kolegijos studentai pažintinei profesinei praktinei veiklai. Būsimi sielovados rūpybos darbuotojai, socialiniai darbuotojai ir socialinių darbuotojų padėjėjai buvo supažindinti su įstaiga: joje vykdoma veikla, teikiamomis paslaugomis bei klientų grupėmis. Vadovaujant slaugos namų socialinėms darbuotojoms studentai dalyvavo trejose darbo grupėse: individualios veiklos -  bendravo su senjorais, grupinės veikos užsiėmimuose - kepė sausainius, žaidė stalo žaidimus, sielovados rūpybos studentai skyrė laiką gyventojų dvasiniam sveikatos stiprinimui -  kartu su jais meldėsi.

        Tęsiant Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro ir Ežerėlio slaugos namų bendradarbiavimo sutartį, tikime, kad studentams bus lengviau pasirinkti globos įstaigą studijų praktikai atlikti. Žvelgiant Ežerėlio slaugos namų socialinių darbuotojų akimis, studentai yra imlūs, žingeidūs, aktyviai dalyvavo darbo grupelėse, išsamiai domėjosi įstaigos veikla.

        Prasmingai  praleistas laikas paliko įspūdį studentams ir slaugos namų bendruomenei. 

DOVANOTOS GEROS EMOCIJOS

        Balandžio 12 d. Slaugos namus pirmą kartą aplankė Kauno Kaniterapinės pagalbos centro vadovė prezidentė Iveta Šikšniuvienė su komanda:  klubo narėmis - Vaida Velykyte, Jūrate Paškevičiene, Virginija Venckevičiene bei jų augintiniais - Bubterjerų,  Bobteilų,  Anglų kokerspanielių veislės šunimis, kurie pasak centro vadovės Ivetos Šikšniuvienės  visi  šunys yra veisliniai, prižiūrimi ir tvarkingai, atsakingai laikomi, sertifikuoti, reguliariai vedami pas veterinarą, skiepyti, turi kilmės dokumentus, išlaikę psichikos testus ir yra pripažinti tinkamais kaniterapijos pratyboms, nors jie yra skirtingų charakterių, išvaizdos, pomėgių, bet tuo jie ir įdomūs. Centro komanda dirba labai atsakingai -  tikslas yra padėti sergančiam žmogui. Kol prezidentė pristatė centro veiklą, jų augintiniai intensyviai „darbavosi“ gyvenamuosiuose kambariuose, suradę slaugomuosius, glaustėsi prie jų, o slaugomieji glostė, buvo laimingi ir susijaudinę.   

        Susitikimo metu senjorai ir slaugomieji pasisėmė gerų emocijų, prasiblaškė, gerai praleido laiką, tapo laimingesni, džiugesni, geresnės nuotaikos, nors trumpam užsimiršo negalia, skausmas, vienatvė.   

    Dėkojame Kauno Kaniterapnės pagalbos centro komandai už savanoriškai atliktą veiklą.

    Viliamės, kad tolesnis bendradarbiavimas padės slaugos namų gyventojams, slaugomiems palengvinti ligą, o senjorams senatvę.

Šiandien, balandžio 6 d. Ežerėlio slaugos namuose lankėsi Nacionalinio Kauno dramos teatro aktorius Andrius Gaučas. Jaunasis aktorius atvyko savanoriškai į mūsų įstaigą. Jis skaitė poetų A. Ambraso, R. Bacho kūrybos eiles. Andriaus lūpomis perteiktos poetų mintys suteikė galimybę mūsų seneliams, personalo darbuotojams prisiminti jaunystę, meilę. Buvo malonu klausytis poezijos ir prozos, nes aktorius A. Gaučas ne tik skaitė kitų poetų eiles, bet tuo pačiu perteikė ir savo kaip asmenybės charizmą, kuri sužavėjo mūsų įstaigos bendruomenę. Esame dėkingi aktoriui Andriui už geranoriškumą ir savanoriškumą bei praskaidrintą mūsų kasdienybę.

  

Besiruošiant Šv. Velykoms...

    Didžioji savaitė prieš Šv. Velykas buvo pasiruošimo savaitė Ežerėlio slaugos namuose. Personalo darbuotojos drauge su seneliais papuošė įstaigos patalpas, o visą puošybą vainikavo margučiais puoštas velykinis berželis. Džiugu, kad vyksta aktyvus bendradarbiavimas tarp mūsų įstaigos ir Ežerėlio pagrindinės mokyklos. Moksleiviai papuošė įstaigos langus karpytomis dekoracijomis, kurios sustiprino Šv. Velykų laukimo šventę. Ežerėlio pagrindinės mokyklos moksleivių tarybos nariai atskubėjo į pagalbą Ežerėlio slaugos namų senjorams marginant kiaušinius. Kiaušinių marginimas tapo puikiu ne tik artėjančios šventės pasiruošimu, bet ir laisvalaikio užimtumu. Seneliai su mokinių pagalba galėjo papuošti kiaušinius įvairiais ornamentais. Visa tai labai patiko mūsų įstaigos gyventojams, nes pajautė artėjančių Šv. Velykų dvasią.

Kovo 23 d. Kauno rajono savivaldybės vadovai lankė socialinės globos įstaigas norėdami pasveikinti jų gyventojus artėjančių Velykų proga. Mūsų įstaigos senjorus su dovanomis sveikino Kauno rajono mero pirmasis pavaduotojas Kęstutis Povilaitis, Socialinio skyriaus vedėja Margarita Venslovienė ir jos pavaduotoja Rima Jusienė.

 

Kovo 8-oji, Tarptautinė Moters diena, paminėta gausiame moterų ratelyje Ežerėlio slaugos namuose. Muzikos ir poezijos popietėje „Moteriška būti poezijoje ir muzikoje“ dalyvavo Ežerėlio slaugos namų, Ežerėlio kultūros centro bei Ežerėlio seniūnijos darbuotojos. Renginį vedė J. M. Malinauskaitė. Šventinėje popietėje skambėjo Ežerėlio kultūros centro moterų vokalinio ansamblio dainos (vad. R. Mažeikienė), Ežerėlio moterys skaitė moterų poečių eiles. Ežerėlio slaugos namų gyventojas Feliksas Rekašius maloniai nustebino gausų moterų būrelį: pasveikino visas moteris Moters dienos proga ir tarė padėkos žodžius įstaigos direktorei bei visam dirbančiajam personalui - moterims. Moters dienos paminėjime netrūko geros nuotaikos, juoko, muzikos. 

 

2016 m. vasario 12 d. mūsų įstaigoje vyko Meilės dienos minėjimas „Pasakykim vieni kitiems - tu esi man brangus“. Prieš minėjimą senjorai gamino širdeles, kurios puošė įstaigos vidų. Meilės dienos proga susirinkę senjorai klausėsi socialinių darbuotojų pateiktų faktų, minčių apie meilę, taip pat vyko diskusija meilės tematika, skambėjo meilės dainos. Po ilgų diskusijų išsidalinome Meilės paštą: seneliai, darbuotojai rašė palinkėjimus vieni kitiems. Po oficialios dalies vaišinomės pačių gamintu pyragu. 

Tik meilė įprasmina gyvenimą. Tad kuo labiau įstengiame mylėti ir atsiduoti, tuo prasmingesnis mūsų gyvenimas (Šveicarų rašytojas ir poetas Hermann Hesse).

Sausio 29 d. Gerumo akciją „Atverkime širdis“ užbaigė padėkos renginys

Kauno rajono socialinių paslaugų centre vyko gerumo akcijos „Atverkime širdis“ baigiamasis padėkos renginys. Akciją Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyrius bei Kauno rajono mokinių taryba organizavo antrus metus. Jos iniciatoriai mokyklose yra mokinių tarybos. Gerumo akcija vyko praėjusių metų spalio - gruodžio mėnesiais. Mokiniai savanoriavo Kauno rajono senelių ir socialinės globos namuose: Čekiškės senelių namuose, VšĮ „Senjorų Viloje“, VšĮ „Ežerėlio slaugos namuose“, VšĮ „Senelių rojuje“, VšĮ „Specializuotuose Muniškių socialinės globos namuose“, Vilkijos palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje. Moksleiviai tvarkė šių globos įstaigų aplinką, išpuošė jas kalėdinėmis dekoracijomis, dalyvavo talkose, rengė žaidimus, vaišino savo keptais skanėstais, dovanojo koncertus bei vaidinimus, vykdė kitas veiklas. Akcijoje dalyvavo visos 22 Kauno rajono mokinių tarybos. Akcijos globėja – LR Seimo narė Raminta Popovienė, rėmėjas – Aurelijos Makūnienės labdaros ir paramos fondas, skyręs 500 eurų. Už juos buvo nupirktos slaugos ir kitos seneliams būtinos priemonės.Renginio metu mokinių tarybos kūrybiškai pristatė projekto metu vykdytas veiklas, pasakojo apie susitikimų su seneliais metu patirtus įspūdžius, kalbėjo apie savanorystės svarbą žmogaus gyvenime.Vaikai dainavo savo improvizuotas bei dainas, kurios labai patiko seneliams, eilėmis pristatė nuveiktus darbus, šoko, vaidino, atliko muzikines kompozicijas, rodė skaidres, vaizdo siužetus. Renginyje dalyvavo LR Seimo narys Antanas Nesteckis, Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Angelė Ščiukauskienė , Aurelijos Makūnienės Labdaros ir paramos fondo direktorė Aurelija Makūnienė, Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja Irena Marcinkevičienė, Kauno rajono senelių globos namų vadovai, prie akcijos prisidėję mokytojai, Kauno rajono mokinių tarybos bei mokyklų mokinių tarybų mokiniai, jų kuratoriai.Buvo įteiktos padėkos mokinių taryboms ir prie akcijos prisidėjusiems mokytojams bei R. Popovienės ir A. Makūnienės įsteigtos atminimo dovanėles.Renginį vedė pagrindinė akcijos iniciatorė Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Miglė Trainienė.Koncertavo Garliavos Jonučių progimnazijos mergaičių ansamblis „Daina“, Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos ansamblis, šoko Lapių pagrindinės mokyklos šokių studijos „Šokio spalvos“ auklėtinės.Renginys baigtas bendra finaline daina "Reikia draugą turėti", kurią atlikti padėjo Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos ansamblis.

Kiekvieni Naujieji metai – tai atskaitos taškas, kuomet įvertinę per metus atliktus darbus, skubame imtis naujų, didesnių... Nauji metai atneša naujų tikslų, idėjų ir vilčių. Tad tikime, kad šie metai bus nuskaidrinti šilumos ir abipusio pasitikėjimo, turtingi prasmingais darbais ir pasiekimais. Lai šventinė nuotaika, pripildžiusi širdis šviesos, džiaugsmo ir viltingo laukimo, neapleidžia mus visus šiais Naujaisiais 2016- aisiais metais.

 

Ežerėlio slaugos namų bendruomenė

Šv. Kalėdų belaukiant...

Žingsnelis po žingsnelio artėja Šv. Kalėdos – gražiausia metų šventė. Šios šventės laukimas toks pat svarbus kaip ir pati šventė. Tai tikrai nuostabus laikas, skirtas ne liūdesiui, bet įvairiems geriems darbams, prasmingam bendravimui, gyvenimo peržvelgimui, planų kūrimui. Prieškalėdinis susikaupimo laikotarpis yra ypatingas: jame daug paslapties, grožio, džiaugsmo, gėrio, dėmesio vienas kitam. Ir mūsų įstaigos senjorai, personalas, administracija su ramybe, tikėjimu, meile ir viltimi laukia svarbiausios metų šventės - Šv. Kalėdų...

Gruodžio 23 d. sulaukėme netikėtų svečių: mus aplankė Kalėdų senelis. Jis atnešė ne tik dovanų, bet ir gerą, džiaugsmingą nuotaiką, kuria užkrėtė ir mūsų senjorus. 

Gruodžio 23 d. vyko Šventinis darbuotojų susirinkimas. Susirinkimą pradėjo ir vedė mūsų įstaigos direktorė Irena Tamulevičienė, kuri pirmiausia gėlėmis padėkojo darbuotojams visiems kartu ir kiekvienam asmeniškai už nudirbtus darbus, kasdieninę veiklą, skiriamą rūpestį ir šilumą kiekvienam gyventojui. Vadovė įteikė po angelą sargą neseniai pradėjusioms dirbti naujoms darbuotojoms - ergoterapeutei bei socialinei darbuotojai. Direktorė su buhaltere apdovanojo kiekvieną mielomis dovanėlėmis. Darbuotojai taip pat padėkojo už viską administracijai ir įteikė dovanėles nuo kolektyvo. Susirinkimo pabaigoje mūsų vadovė padarė staigmeną įstaigos buhalterei Raimondai - padovanojo jai darbo kėdę - buhalterė liko maloniai nustebinta. 

Nuoširdžiai dėkojame Zapyškio pagrindinės mokyklos pradinių klasių moksleiviams ir jų auklėtojoms už pačių savomis rankomis padarytas atvirutes Ežerėlio slaugos namų gyventojams bei jose parašytus šiltus, gražius sveikinimus, palinkėjimus Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga, kurie maloniai nustebino mūsų senelius. Moksleiviai negalėjo atvykti į mūsų įstaigą, tad atviručių įteikimo misiją perdavė įstaigos socialinėms darbuotojoms, kurios ir buvo įpareigotos įteikti šias mielas dovanėles.

Nors gerumo akcija „Atverkime širdis“ Kauno rajone baigėsi anksčiau, tačiau Ežerėlio, Zapyškio mokyklos tęsė ją toliau. Gruodžio 22 d. įvyko baigiamasis Kauno rajono mokinių gerumo akcijos „Atverkime širdis“ koncertas, kurį užbaigė Ežerėlio, Zapyškio pagrindinių mokyklų mokiniai ir jų vadovės. Moksleiviai atliko muzikinius kūrinius, kurie labai patiko mūsų seneliams. Koncerto pabaigoje įstaigos vadovė Irena Tamulevičienė pasidžiaugė kelis mėnesius trukusia akcija, kuri šiais metais buvo nukreipta į senelius. Taip pat direktorė padėkojo abiejų mokyklų moksleiviams už tai, jog šios gerumo akcijos vedami mokiniai su vadovėmis lankė mūsų senjorus, skyrė daugiau dėmėsio jiems, suteikė džiugių, turiningų akimirkų, kurios praskaidrino jų monotonišką kasdienybę. 

Sulaukėme svečių iš Kauno rajono savivaldybės...

Gruodžio 21 d. Kauno rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja Margarita Venslovienė aplankė Kauno rajono socialinės globos įstaigas ir pasveikino jų gyventojus su artėjančiomis šv. Kalėdomis. Buvo įteiktos dovanos Ežerėlio slaugos namų bendruomenei. Iš kartu keliavusio Kalėdų Senelio senjorai gavo šakočių ir saldainių šventėms pagardinti bei kalėdinį vainiką patalpoms pasipuošti. Senjorai džiaugėsi atvykusiais svečiais bei gautomis dovanomis. 

    Visą gruodžio mėnesį Kauno Rotušės aikštėje įsikūrusiuose kalėdiniuose edukaciniuose nameliuose miestiečiai buvo kviečiami rašyti kalėdinius sveikinimus ir gražiausius palinkėjimus, kurie nudžiugintų senelius, gyvenančius senelių globos namuose. Šiais metais gruodžio 21 d. kalėdinė komanda aplankė ir Ežerėlio slaugos namus. Ši sėkmingai įvykusi labdaros akcija „Džiaugsmo paštas“ pradžiugino ne tik senelius, bet ir visą senelių globos namų personalą. Gera nuotaika ir juokas užtvindė visus namus.  Ežerėlio slaugos namuose VšĮ "Artima kultūra" komanda seneliams perdavė ne tik kalėdinius sveikinimus, tačiau surengė ir netikėtas kalėdines dirbtuvėles. Gerumo akcijos kuratorė Miglė Urlikaitė džiaugėsi didelio senelių susidomėjimo sulaukusiomis dirbtuvėlėmis. „Seneliai galėjo pasigaminti įsegamus ženkliukus pagal tai, ko jiems šiai dienai trūksta. Vieni rinkosi meilę, kiti šilumą, o linksmuoliai – draugystę“, šypsosi Miglė. „Atvykę į senelių namus, pastebėjome senelius, besižvalgančius pro šventiškai papuoštus langus. Tik įėję į vidų, iš karto pajutome pakilią nuotaiką“, - įspūdžiais dalijosi Miglė Urlikaitė. „Kalėdos man visada buvo ir yra ypatinga šventė. Tai laikas šeimai, draugams, gerumui, laikas pasidžiaugti nuoširdžiu bendravimu bei tikromis vertybėmis“, - teigia VšĮ "Artima kultūra" vadovas ir „Džiaugsmo pašto“ organizatorius Danas Viluckas. „Seneliams labai svarbus dėmesys, šypsenos, šiltas rašytinis sveikinimas ir, žinoma, daina. Kalėdiniu gerumu turime dalintis su visais, visur ir visada. Tad tikimės, kad tokios gerumo akcijos išplis ir jų bus dar daugiau“, - priduria D. Viluckas.      

                                               

Gruodžio 17 d. atnaujintuose Ežerėlio slaugos namuose aukojamos Šv. Mišios pirmą kartą. Belaukiant svarbiausios metų šventės, Šv. Kalėdų, namų senjorai, darbuotojai, administracija dalyvavo Šv. mišiose, kurios buvo aukojamos mūsų įstaigoje. Prieš mišias visi seneliai, kurie norėjo, turėjo galimybę atlikti išpažintį. Po išpažinčių klausymo prasidėjo pamaldos, kurias aukojo Ežerėlio Šv. Antano Paduviečio parapijos klebonas Juozas Fakėjavas. Mišiose giedojo sielovadininkai, priklausantys savanorių grupei, kurie lanko senelius kartą per savaitę. Jie pasirūpino ir mišių atributika: atsivežė Šv. Mergelės Marijos su kūdikėliu Jėzumi ikoną, kuri parvežta iš Jeruzalės. 

Gruodžio 9 d. Ežerėlio slaugos namuose svečiavosi Kauno Soroptimisčių klubo moterys, kurios suruošė neeilinę popietę mūsų senjorams, administracijai, darbuotojoms. Jos atvežė dovanų meninę Advento kompoziciją. Tai buvo literatūrinė - muzikinė kompozicija „Baltoje Advento tyloje...“, kurios sudarytoja ir atlikėja Violeta Bakutienė. Susirinkusieji, kurie atėjo pasižiūrėti ir pasiklausyti meninės kompozicijos, įdėmiai įsiklausę žiūrėjo, kaip atlikėja Violeta vaizdžiai perteikė Advento laikotarpiui būdingus ypatumus bei atliko kai kurias giesmes. Turėjome nuostabią pavakarę Šv. Kalėdų belaukiant...

Kauno rajono mokinių gerumo akcijos maratonas „Atverkime širdis“ tęsiasi...Gruodžio 8 d. svečiuose lankėsi Kačerginės pagrindinės mokyklos moksleiviai su vadovėmis. Svečiai atvežė dovanų gražią Adventinę programėlę, savo rankomis gamintą Kalėdinį senelį bei Advento laikotarpiui pagamintą vainiką. Be šių dovanų gausos mokinių vadovės vaišino mūsų įstaigos senjorus pačių virtu spanguolių kisieliumi bei naminiais keptais gardžiais kūčiukais.

Ežerėlio slaugos namuose mokinių gerumo akcija praskaidrino senelių gyvenimą

Kauno rajone baigėsi gerumo akcija „Atverkime širdis“, trukusi ilgiau nei du mėnesius. Nuo spalio 1 dienos pakaunės krašto moksleiviai lankėsi įvairiose Kauno rajono vietovėse veikiančiose įstaigose, kuriose gyvena garbaus amžiaus žmonės – Ežerėlio slaugos namuose, Muniškių socialinės globos namuose, Vilkijos palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje, „Senjorų viloje“, „Senelių rojuje“ ir slaugos namuose „Vita lumina“, Čekiškės senelių namuose. Seneliams buvo įteiktos dovanos – antklodės, elektriniai virduliai, rūbai, avalynė, knygos, kuriems įgyti Aurelijos Makūnienės labdaros ir paramos fondas skyrė 500 eurų. Baigiamajame renginyje dalyvavo A.Makūnienė ir senelių gyvenimą praskaidrinančio projekto globėja Seimo narė Raminta Popovienė. Gerumo akciją jau antrus metus rengia Kauno rajono savivaldybės Kultūros, Švietimo ir sporto skyrius ir Kauno rajono mokinių taryba. Šįmet joje dalyvavo 22 Kauno rajono mokyklos. Ežerėlio moksleiviai dainavo kalėdinius kūrinius, deklamavo eilėraščius, šoko ir pagal etninės kultūros motyvus, ir rokenrolą. Akcijos atidarymo data pasirinkta neatsitiktinai – spalio 1-ąją minima Tarptautinė pagyvenusių žmonių diena. Nuo spalio iki gruodžio moksleiviai visame Kauno rajone nuolat važiavo į senelių globos įstaigas – tvarkė jų aplinką, dalyvavo talkose, rengė žaidimus, vaišino pyragais, dovanojo koncertus, spektaklius. Penktadienį nors ir oficialiai baigėsi akcija, kai kurių gimnazijų auklėtiniai ketina ją tęsti iki Kalėdų, o Ežerėlio moksleiviai rengiasi ją vykdyti ištisus metus.Gerumo projektą „Atverkime širdis“ planuojama rengti kiekvienais metais. 2016 metų sausio viduryje įvyks šventinis renginys, kurio metu bus aptarti šių metų gerumo akcijos rezultatai.

Lapkričio 20 d. mūsų namuose buvo organizuojama Padėkos diena, skirta susiburti slaugos namų gyventojams bei jų artimiesiems. Ši diena buvo skirta pabendrauti tarpusavyje vieniems su kitais, pasidalinti įspūdžiais. Visus susirinkusiuosius sveikino Ežerėlio slaugos namų direktorė Irena Tamulevičienė sakydama, kad ši diena - tai Giminių diena. Iš tiesų ši diena buvo ne eilinė: gyventojų, svečių laukė staigmena. Mums koncertavo atlikėja Giulija, kuri savo prasmingomis dainomis sugraudino ne vieną. Po koncerto visi susibūrė prie bendro stalo, prie karšto arbatos puodelio, kur tęsėsi bendravimas, nuoširdūs pašnekesiai tarpusavyje. 

Spalio 15 d. Karmėlavos gimnazijos mokiniai aplankė Ežerėlio slaugos namuose gyvenančius senjorus. Moksleiviai vykdo projektą „Atverkime širdis“ ir šios idėjos vedami nusprendė aplankyti mūsų įstaigos senelius. Karmėlavos gimnazistai dovanojo seneliams muzikinį pasirodymą: atliko keletą dainų, grojo kanklėmis, sušoko šokį, į kurį įtraukė įstaigos direktorę Ireną Tamulevičienę ir mūsų senolį Česlovą. Mokinius atlydėjusi mokytoja išsakė prasmingus žodžius, kurie privertė susirinkusius įsiklausyti ir susimąstyti. Gimnazistai atvažiavo nešini vaišių: pačių iškeptu obuolių pyragu, kurį seneliai skanavo po svečių pasirodymo. Direktorė padėkojo moksleiviams ir jų vadovei už puikų muzikinį pasirodymą, kuriuo liko sužavėti visi susirinkusieji. 

 

Spalio 6 d. Ežerėlio slaugos namus aplankė Obuolių šalies karavanas. Kauno rajono savivaldybės administracijos ir Lietuvos policijos mokyklos atstovai vežiojo seneliams sultis, išspaustas iš obuolių, kuriuos socialinės akcijos metu Policijos mokyklos sode surinko šių įstaigų darbuotojai ir aplinkiniai gyventojai. Mūsų įstaiga gavo 100 litrų obuolių sulčių. Pas senelius apsilankę Kauno rajono savivaldybės tarybos narė Evelina Valskytė, mero pirmasis pavaduotojas Kęstutis Povilaitis, savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja Margarita Venslovienė ir jos pavaduotoja Rima Jusienė pasveikino globos įstaigų gyventojus su neseniai praėjusia Tarptautine pagyvenusių žmonių diena ir linkėjo, kad išgertos sultys leistų ilgiau būti žvaliems. Po sulčių įteikimo svečiai apžiūrėjo atnaujintas mūsų įstaigos patalpas, o tuo tarpu seneliai vaišinosi atvežtomis sultimis. 

Paminėta Tarptautinė pagyvenusių žmonių diena

            Jungtinių tautų organizacijos Generalinė asamblėja paskelbė spalio 1-ąją Tarptautine pagyvenusių žmonių diena. Šią dieną skatinama atkreipti dėmesį į senėjimo problemas, pagyvenusių žmonių gyvenimo sąlygas, ugdyti jaunų žmonių pagarbą senyvo amžiaus žmonėms.

            Spalio 1 d. Ežerėlio slaugos namuose paminėta Tarptautinė pagyvenusių žmonių diena, pagerbiant mūsų įstaigoje gyvenančius senjorus. Įstaigos direktorė Irena Tamulevičienė taip pat pasveikino visus susirinkusius senolius šios dienos proga ir linkėjo jiems kuo geresnės sveikatos, kuo pozityvesnių ir džiugesnių emocijų. Minėjime dalyvavo Ežerėlio pagrindinės mokyklos moksleiviai, kurie skambia daina, prasmingomis eilėmis, savo gamybos atvirutėmis bei gėlėmis pasveikino susirinkusius senelius. Senjorai liko sujaudinti moksleivių pasirodymo ir ne vienas nubraukė ašarą. Mokiniai aplankė ir gulinčius senelius jų kambariuose, kurie dėl savo ligos negalėjo dalyvauti bendrame minėjime. Po moksleivių pasveikinimo senoliai tęsė tarpusavio bendravimą valgydami slaugos namų darbuotojų keptą gardų obuolių pyragą ir gerdami karštą arbatą.