Ežerėlio slaugos namai žvelgiant iš išorės ir iš vidaus...

 

2015 m. rugsėjo 17 d. Ežerėlio slaugos namai nušvito naujomis ryškiomis spalvomis - visuomenei pristatyti atnaujinti modernizuoti slaugos namai

 

 

            Ežerėlio slaugos namų gyventojai ir šios įstaigos dirbantieji džiaugiasi atnaujintomis, išsiplėtusiomis ir moderniai įrengtomis patalpomis. Esamo pastato renovacijai ir naujai pastatytam priestatui finansuoti buvo skirtos Lietuvos Respublikos biudžeto ir Europos Sąjungos lėšos.

            Į slaugos namų atidarymo  iškilmes 2015 m. rugsėjo 17 d.  atvyko garbingi svečiai –  Kauno rajono meras Valerijus Makūnas, mero pirmasis pavaduotojas Kęsutis Povilaitis, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Angelė Ščiukauskienė, LR Seimo narių Ramintos Popovienės ir Antano Nesteckio padėjėja Aurelija Makūnienė, Ežerėlio seniūnijos seniūnė Vilmantė Macijauskaitė, parapijos klebonas Juozas Fakėjavas, rangovas UAB „Struktūra“ Gen. direktorius Bronius Neverauskas, bendruomenės įstaigų, įmonių vadovai, socialiniai partneriai: Šv. Ignaco Lojolos kolegijos, Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro atstovai, Kauno Soroptimisčių klubo narės, asociacijos „Rūpestinga globa“ kolegos, bičiuliai, gyventojų artimieji.

            Skambant Kauno muzikinio ansamblio „AINIAI“ daudyčių garsams renginio vedėjas Egidijus Stancikas sveikino visus susirinkusius į Ežerėlio slaugos namų projekto „Ežerėlio slaugos namų modernizavimas ir išplėtimas“ pristatymą.

            Meras V. Makūnas dėkojo įstaigos direktorei Irenai Tamulevičienei už jos ryžtą ir linkėjo slaugos namų gyventojams oriai ir saugiai praleisti senatvę. Atnaujintus slaugos namus pašventinęs klebonas Juozas Fakėjavas visai slaugos namų bendruomenei linkėjo Dievo palaimos ir padovanojo Šventosios šeimos ikoną.

            Slaugos namų direktorei Irenai Tamulevičienei ir merui Valerijui Makūnui perkirpus simbolinę juostą, pakilo į dangų balionai, nešdami žinią Lietuvai, kad šių namų durys atsivėrė naujam gyvenimui. UAB „Struktūta“ Gen. direktorius B. Neverauskas dovanojo simbolinį raktą, patikino, kad šie namai dar ne vieną dešimtmetį gyvuos. Po moksleivių mergaičių liaudiškų šokių kolektyvo atliko šokio „Žemė mano“ (vadovė Lina Kaminskienė) svečiai buvo pakviesti į vidų. 

            Apžiūrėję patalpas Kauno rajono savivaldybės administracijos vadovai džiaugėsi, kad slaugos namuose gyvenančių senjorų gyvenimo kokybė tapo geresnė, kad yra įrengtos erdvios patalpos užsiėmimams, daugiafunkcinė patalpa, valgomasis, savarankiškiems asmenims – savitarnos virtuvėlė,  įsigyti nauji baldai ir slaugai skirta įranga.

            Slaugos namų gyventojų Tarybos pirmininkas Feliksas Rekašius visų gyventojų vardu personalui dėkojo už rūpestingą darbą ir suteiktą galimybę gyventi ir džiaugtis gyvenimo saulėlydžiu. Kiti svečiai linkėdami ir toliau puošti, bei puoselėti šiuos namus, dovanojo gėles, knygas, paveikslus, ir visa, kas reikalinga namams.

            Dabar Ežerėlio slaugos namuose gyvenantys gyventojai džiaugiasi šviesiais, jaukiais, šiltais ir šeimynišką dvasią skleidžiančiais namais, skatinančiais pozityvias  nuotaikas.

 

Socialinė darbuotoja Laura Dimpartė

2014 m. birželio 10 d. Projekto "Ežerėlio slaugos namų modernizavimas ir išplėtimas" pradžia Padėta

Valstybės projektų, finansuojamų pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos II prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ priemonę Nr.  VP3-2.4-SADM-03-V „Stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ sąrašą Nr. VP3-2.4-SADM-03-11 Ežerėlio slaugos namų projekto „Ežerėlio slaugos namų modernizavimas ir išplėtimas  skirtas finansavimas.

Projekto tikslui pasiekti numatyta įgyvendinti uždavinį - modernizuoti ir išplėsti Ežerėlio slaugos namus, rekonstruojant esamą gyvenamąjį pastatą įrengiant pastogėje patalpas ir pristatant priestatą. Įsigyti reikalingų baldų bei įrangos, tikslinę transporto priemonę neįgaliesiems tokiu būdu, gerinant gyventojų gyvenimo sąlygas bei jų aptarnavimą.

Projekto tikslinės grupės:

Senyvo amžiaus asmenys ir suaugę asmenys su negalia. Šios tikslinės grupės poreikiai - gyventi jaukioje ir saugioje aplinkoje, kurioje būtų užtikrintos aukštos kokybės ir prieinamos sveikatos priežiūros ir socialinės paslaugos.

2014 m. birželio 10 d. Ežerėlio slaugos namų  bendruomenėje vyko naujojo priestato  kertinio akmens šventinimo iškilmės. Į renginį atvyko  Šv. Antano Paduviečio parapijos klebonas Juozas Fakejevas, projektavimo, projekto vykdymo ir statybos rangos atstovai, Ežerėlio bendruomenės nariai, slaugos namų gyventojai, darbuotojai.

Iškilmės pradžioje Slaugos namų direktorė Irena Tamulevičienė pristatė projekto „Ežerėlio slaugios mamų modernizavimas ir išplėtimas“ tikslus ir uždavinius , bei būtinybę jo įgyvendinimui.

Parapijos klebonas Juozas Fekėjevas  perskaitė Namų laiminimo maldą, pašventino statybvietę ir būsimojo pastato tris pirmąsias  pamatų banketes, kurios  kranu leidžiamos į pamatus buvo palydėtos susirinkusiųjų plojimais.

Irena Tamulevičienė

Baigiamas įgyvendinti VšĮ Ežerėlio slaugos namų modernizavimo projektas

 

        VšĮ „Ežerėlio slaugos namai“ baigia įgyvendinti projektą „Ežerėlio slaugos namų modernizavimas ir išplėtimas“. Projektas įgyvendinamas pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos II prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.4-SADM-03-V priemonę „Stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ ir bendrai finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis.

        Projekto tikslas - gerinti socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą senyvo amžiaus asmenims ir asmenims su negalia Ežerėlio slaugos namuose. Projekto tikslo buvo siekiama modernizuojant ir išplečiant Ežerėlio slaugos namus, rekonstruojant esamą pastatą, įrengiant pastogėje patalpas ir pristatant priestatą, įsigyjant reikiamus baldus, įrangą ir tikslinę transporto priemonę, pritaikytą neįgaliesiems.

        Projekto metu rekonstruotas 392,84 kv. m. slaugos namų pastato vidus ir išorė, apšiltintos pastato išorinės sienos ir cokolis, įrengta nauja šlaitinio stogo lietaus nuvedimo sistema, pakeistos lauko durys, atnaujinta šildymo, šilumos punkto, karšto vandens tiekimo sistema, santechnika, elektros instaliacija, naujai įrengta vėdinimo sistema ir trys lauko terasos. Projekto metu taip pat pakeistas patalpų išplanavimas, įrengti papildomi gyvenamieji kambariai, o prie gyvenamųjų kambarių – patogūs sanitariniai mazgai su dušais. Pastato pastogėje įrengta 50 kv. m. patalpa skirta personalui, o naujai pastatytame 290 kv. m. slaugos namų priestate, betarpiškai sujungtame su esamu rekonstruotu pastatu, įrengti gyvenamieji kambariai, sanitariniai mazgai, savitarnos virtuvėlė, valgykla ir virtuvės patalpa, daugiafunkcinė patalpa, skirta laisvalaikio organizavimui – fizinės medicinos ir reabilitacijos, sporto užsiėmimams.

        Modernizavus Ežerėlio slaugos namų infrastruktūrą, padidėjo stacionarių socialinių paslaugų prieinamumas, sukurta saugi, visas higienos normas ir saugumo reikalavimus atitinkanti globos namų infrastruktūra, kuri pagerino jau teikiamų paslaugų kokybę ir gyvenimo sąlygas slaugos namų gyventojams, užtikrino jų privatumą. Projekto rezultatai taip pat prisideda prie socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracijos į visuomenę galimybių didėjimo.

Įgyvendinus projektą tiesioginę naudą iš investicijų į šią stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtrą kasmet gaus 40 tikslinės grupės asmenų ir 117 jų šeimos narių.

        Be ES fondų lėšų Ežerėlio slaugos namai nebūtų turėję galimybės pagerinti infrastruktūros, o racionaliai panaudotos investicijos leidžia užtikrinti paslaugų prieinamumą, teikti efektyvias bei kokybiškas stacionarias socialines paslaugas projekto tikslinėms grupėms. Energijos sutaupymai ir nuostolių mažinimas leis sutaupyti slaugos namų lėšas ir panaudoti socialinių paslaugų kokybei ir prieinamumui gerinti.

        Slaugos namų gyventojams užtikrintos jaukios ir privatumą garantuojančios bei jų poreikius atitinkančios gyvenimo sąlygos. Pastato išorė tapo estetiška, patraukli ir moderni. Vidaus patalpos, nauji baldai ir įranga gyventojų kambarius padarė šiltus ir jaukius, kuriuose bus gera gyventi.

        Slaugos namai pasiruošę tinkamai priimti atvykstančius gyventojus ir svečius. Taigi kviečiame apsilankyti ir esant poreikiui naudotis Ežerėlio slaugos namų teikiamomis paslaugomis.

                                                                                                                     VšĮ Ežerėlio slaugos namai

2015-04-20